Tilaa taiteilijuuteen -hankkeen residenssitaiteilijat valittu 

Tiedote 20.6.2022, julkaisuvapaa heti 

 

Taiteilijavalinnat Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hankkeen residensseihin ja näyttelyihin on tehty. Valitut kaksi taiteilijaa ja kaksi taiteilijaparia työskentelevät residensseissä ja valmistavat yksityisnäyttelyt Torniossa ja Haaparannalla syksyn 2022 aikana. Teokset kootaan myös ryhmänäyttelyyn Aineen taidemuseossa keväällä 2023. Residenssit ja näyttelyt toteuttavat yhteistyössä taiteilijoiden kanssa Kulttuuria kaikille -palvelu, Aineen taidemuseo sekä Tornion ja Haaparannan kaupungit. 

Tilaa taiteilijuuteen -hankkeen avoimeen hakuun saapui 32 hakemusta sekä Suomessa asuvilta että kansainvälisiltä taiteilijoilta. Hakemusten suuri määrä yllätti järjestäjät ja kertoo saavutettavan taiteilijaresidenssitoiminnan olevan kysyttyä ja tarpeellista. Valinnat tekivät Virpi Kanniainen ja Anu Pasanen Aineen taidemuseosta, Maija Karhunen ja Sari Salovaara Kulttuuria kaikille -palvelusta sekä Johanna Mattila Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry:stä. 

Residenssihakemuksia tuli useilta eri taiteenaloilta ja mukana oli myös monitaiteisia ehdotuksia. Hakemukset osoittivat taidokkuutta, luovuutta ja paneutumista. Valintaprosessissa raati keskusteli muun muassa työsuunnitelman kiinnostavuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta sekä vammaisuuden näkökulmista. Valitsijaraati keskusteli muun muassa siitä, miten residenssi edesauttaisi kunkin hakijan taiteellista työskentelyä. Lopullista valintaa määritti myös tavoite tarjota residenssimahdollisuutta sekä kokeneemmille että uransa alussa oleville vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille. 

 Residensseihin valituissa projekteissa työskennellään sekä perinteisillä tekniikoilla että kokeellisilla menetelmillä. Kahden mukaan valitun taiteilijaparin kohdalla erityisen kiinnostavaksi koettiin yhteisen tilan jakaminen ja taiteellisen työskentelyn vuoropuhelu. 

 Residenssiin valitut taiteilijat: 

 Sofia Karinen on Limingan taidekoulussa opiskeleva 21-vuotias suomalais-ranskalainen kuvataiteilija, jonka maalausten aiheina ovat hänen elinympäristönsä sekä lähiluonto. 

 Viittomakielinen työpari Aino Laiho ja Olga Green tulevat residenssissä tutkimaan turvallisen tilan sekä vuorovaikutuksen ja leikin luomia mahdollisuuksia yhteiselle taiteelliselle ilmaisulle. He työskentelevät kokeilevasti useilla eri tekniikoilla ja materiaaleilla. 

 Kari Toiviainen on CP-vammainen, monialaisesti työskentelevä teatterin ja audiovisuaalisen ilmaisun ammattilainen, joka tulee residenssissä työstämään yhteisöllistä videotaideteosten sarjaa. 

 Maarit Hedman ja Anu Haapanen työstävät residenssissä sekatekniikka- ja akryylimaalauksista sekä hiilipiirroksista koostuvaa näyttelykokonaisuutta. Teoksillaan he käyvät näkevän ja näkönsä menettäneen taiteilijan välistä vuoropuhelua pimeydestä. 

 Taiteilijat työskentelevät Koneen Säätiön taiteilija-apurahalla Viippolan residenssissä Torniossa ja Haaparannan Ruotsinsuomalaisella kansanopistolla eripituisia jaksoja syksyn 2022 aikana. 

 Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus on Kulttuuria kaikille -palvelun toteuttama laaja kaksivuotinen hanke, jonka rahoittaa Koneen Säätiö. Sen tavoitteena on vahvistaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden ammatillisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista asemaa taiteen alalla. Yksi osa hanketta ovat Aineen taidemuseon kanssa toteutettavat residenssijaksot, joiden tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoiden omaehtoista työskentelyä. Vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille residenssissä työskentely on tähän saakka ollut liki mahdotonta. Residenssit ovat esteellisiä eikä saavutettavuuteen, taiteilijan yksilölliseen tukemiseen tai joustavuuteen usein ole panostettu. Nyt tavoitteena on löytää luovia ja kokeilevia ratkaisuja residenssityöskentelyyn. Tavoitteena on myös jakaa työn tuloksia muille residenssitoimijoille ja taiteen kentälle Suomessa ja kansainvälisesti. 

 

Kulttuuria kaikille -palvelun kotisivut 

Aineen taidemuseon kotisivut 

 

Kuvitukseksi voit ladata taiteilijoiden henkilökuvat Google Drivestä.  

 

Lisätietoja: 

Maija Karhunen 

projektijohtaja 

Kulttuuria kaikille -palvelu 

040 166 2827 

maija.karhunen@cultureforall.fi 

 

Anu Pasanen 

museoassistentti, tuottaja 

Aineen taidemuseo 

050 5971189 

anu.pasanen@tornio.fi