Kumppanit

Hanketta koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry, joka toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea taide- ja kulttuuritoimijoille yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja saavutettavuuden kysymyksissä. 

Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivut 

 

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ryEucrean logo.

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry on Suomessa ainoa kulttuuri- ja vammaisalaa yhdistävä toimija, jolla on yhteydet taiteilijoihin yli vammarajojen. Se on vammaisjohtoinen yhdistys.

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry edistää aktiivisuutta kulttuurielämässä ja saattaa kulttuuripalveluita vammaisten ihmisten ulottuville. Yhdistyksen tavoite on myös tehdä vammaisia taiteilijoita tunnetuksi kulttuurielämän vaikuttajille ja yleisöille. Yhdistys lisää tietoisuutta niistä ongelmista ja voimavaroista, joita vammaisilla ihmisillä on taiteen tekijöinä ja kuluttajina.

Tilaa taiteilijuuteen -hankkeessa EUCREA toteuttaa taiteilijoiden sparrauspajat ja taiteilijatapaamiset sekä toimii asiantuntija-apuna. Johanna Mattila EUCREAsta työskentelee hankkeessa puolipäiväisesti.

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREAn verkkosivut 

 

Aineen TaidemuseoAineen taidemuseon logo.

Aineen taidemuseo on kuvataiteen kohtauspaikka Torniossa Suomen ja Ruotsin rajalla. Aineen taidemuseon ydintoiminta on ylläpitää suomalaisen taiteen kokoelmiaan ja toiminnallaan edistää taiteen sekä kulttuurin vaikuttavuutta. Taidemuseon kokoelmissa on yli 3 500 suomalaisen taiteen teosta, joita esitellään vuosittain vaihtuvissa kokoelmanäyttelyissä. Lisäksi järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. Aineen taidemuseo tekee aktiivista yleisö- ja taidekasvatustyötä. 

Tilaa taiteilijuuteen -hankkeessa taiteilijaresidenssit, taiteilijoiden yksityisnäyttelyt ja ryhmänäyttely Aineen taidemuseossa toteutetaan yhteistyössä Aineen taidemuseon, Tornion kaupungin ja HaapAineen Taidemuseo arannan kaupungin kanssa. 

Aineen taidemuseon verkkosivut 

 

Suomen arvostelijain liitto ry SARV

Suomen arvostelijain liitto ry (SARV) on valtakunnallinen eri taiteenalojen arvostelijain ammatillinen järjestö. Sen keskeisenä tavoitteena on arvostelijoiden ammatillisen toiminnan edistäminen ja ammattitaidon kohottaminen. Liitto toimii jäsentensä taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman parantamiseksi. SARV on perustettu vuonna 1950 ja sillä on nykyisin noin 800 jäsentä.

Liitto järjestää koulutusta, myöntää apurahoja, valvoo arvostelijoiden ammatillisia etuja mediassa sekä välittää ajankohtaista tietoa arvostelijoiden työn olosuhteista ja sisällöistä.

Tilaa taiteilijuuteen -hankkeessa järjestämme Suomen arvostelijain liitto SARV ry:n kanssa kriitikoille ja kuraattoreille koulutuksia.

Tietoa SARVista Kritiikin Uutiset -sivustolla 

 

Säätiöt ja rahastot ry

Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Yhdistykseen kuuluu yli 200 jäsentä, kaikki Suomen merkittävät apurahasäätiöt.

Säätiöt ja rahastot ry on jäsentensä etujen ajaja ja puolustaja, kouluttaja ja sparraaja, tiedonvälittäjä ja keskustelufoorumi, tutkija ja julkaisija. Apurahanhakijat tuntevat yhdistyksen opastajana apurahakysymyksissä ja Aurora-tietokannan ylläpitäjänä.

Tilaa taiteilijuuteen -hankkeessa järjestämme yhdessä Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia taiteen rahoittajille. Aiheina ovat esimerkiksi viestinnän ja hakulomakkeiden saavutettavuus, vammaisten hakijoiden tavoittaminen sekä hakemusten arviointi.

 Säätiöt ja rahastot ry:n verkkosivut 

 

Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty)Nätyn logo.

Näty (eli Teatterityön tutkinto-ohjelma) on näyttelijöitä korkeakouluttava ja näyttelijäntaidetta tutkiva yhteisö Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Nätyllä toimii viisivuotinen näyttelijäntaiteen tutkinto-ohjelma, jonka sisäänotto on joka toinen tai kolmas vuosi. Nätyn opiskelijat valmistuvat teatteritaiteen maistereiksi. Nätyllä tehdään myös monipuolista tutkimusta, jossa taiteellinen tutkimus asettuu vuorovaikutukseen muiden tieteiden kanssa. Lisäksi Näty tuottaa koulutukseen kuuluvia teatteriesityksiä ja muita taiteellisia ulostuloja. Näty on myös usein mukana muissa yliopistoyhteisön toimintaan liittyvissä tapahtumissa. Näty tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten teattereiden sekä muiden teatterialan toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Tilaa taiteilijuuteen -hanke etsii Nätyn kanssa saavutettavampia toimintatapoja esimerkiksi valintakokeisiin ja näyttelijänkoulutuksen käytännön toteutuksiin liittyen. Tarkoitus on esimerkiksi tehdä ohje siitä, miten saavutettavuus voitaisiin ottaa paremmin huomioon valintakokeissa ja millaisia uusia käytäntöjä voitaisiin kehittää tukemaan opiskelijaa opintojen aikana. Lisäksi Nätyn kanssa käsitellään kysymyksiä estetiikasta, taidosta ja taiteen laadusta.

 Nätyn verkkosivut