Mitä teemme?

Kaikki tapahtumat ja tapaamiset pyritään järjestämään mahdollisimman esteettömästi ja saavutettavasti. 

Taiteellinen työskentely

Keväällä 2022 valittiin avoimen haun kautta taiteilijoita työskentelemään residenssissä. He valmistavat näyttelyitä eri tiloihin Torniossa ja Haaparannassa. Vuonna 2023 teoksista koostetaan ryhmänäyttely Aineen taidemuseoon. 

Lue lisää residensseistä ja taiteilijoista. 

Lue lisää näyttelyistä. 

Taiteilijatapaamiset

Järjestämme taiteilijatapaamisia vuosina 2022–2023. Tapaamisiin kutsutaan mukaan etenkin vammaiseksi tai viittomakieliseksi itsensä kokevia taiteilijoita, mutta kaikki vertaistuesta ja yhteistyöstä kiinnostuneet taiteilijat ovat tervetulleita. Tapaamisten tarkoituksena on tutustua toisiin taiteilijoihin tai taiteilijan urasta kiinnostuneisiin ihmisiin ja jakaa kokemuksia, tietoa ja osaamista. Päävastuu tapaamisten järjestämisestä on Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA:lla. 

Sparrauspajat

Järjestämme sparrauspajoja taiteilijoille vuosina 2022–2023. Sparrauspajoissa keskustellaan esimerkiksi taiteen sisällöistä ja tekniikoista, taidekoulutukseen hakemisesta, apurahojen hakemisesta, taiteen tuottamisesta sekä taiteilijayhdistyksistä ja ammattiyhteisöistä. Pajat ovat avoimia kaikille vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille tai taiteesta kiinnostuneille henkilöille, mutta osallistujamäärä on rajattu. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Pajat toteutetaan eri puolilla Suomea, myös etäyhteydellä osallistuminen on mahdollista. Päävastuu pajojen järjestämisestä on Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA:lla. 

 Mentorointi

Hanke sisältää myös taiteilijoiden mentorointia. Lisätietoja tulossa myöhemmin. 

Vaikuttaminen taidealaan

Koulutamme taidealan rahoittajia yhdessä Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa muun muassa vammaisten taiteilijoiden kohtaamista esteistä hakuprosesseissa, hakemusten arvioinnista sekä apurahalomakkeiden, viestinnän ja verkkosivujen saavutettavuudesta. Tarkoitus on myös lisätä tietoa vammaiskulttuurista, kuurojen kulttuurista sekä muista vammaisuuden ja taiteen yhtymäkohdista. Pohdimme osallistujien kanssa estetiikkaa, taitoa ja laatua sekä erilaisia meritoitumisen tapoja.  

Lisäksi järjestämme koulutuksia kriitikoille ja kuraattoreille yhdessä Suomen arvostelijain liitto ry:n (SARV) kanssa. Pohdittavia kysymyksiä ovat esimerkiksi ”Mistä vammaisia taiteilijoita löytää?” ja “Millaista kieltä vammaisuudesta on paras käyttää?”. Tavoitteena on vammaisuuden ja taiteen diskurssin kehittäminen. 

 Tuotamme Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelman eli Nätyn kanssa saavutettavien valintakokeiden ja saavutettavan opetuksen järjestämiseen liittyviä ohjeita. Ohjeet jaetaan kaikille taiteeseen liittyville oppilaitoksille. Nätyn kanssa käsitellään myös kysymyksiä estetiikasta, taidosta ja taiteen laadusta. 

Keskustelutilaisuudet 

Järjestämme keskusteluja vammaisten taiteilijoiden teoksia esittävillä festivaaleilla, kuten vuosittain Helsingissä järjestettävällä Disability Day Art and Action -festivaalilla (DiDa) sekä Joensuun Parafestin yhteydessä. 

Tiedon jakaminen

Erilaiset taidealan ammattilaiset ja opiskelijat kirjoittavat hankkeen sivustolle tekstejä, joissa käsitellään hankkeen teemoja. Lisäksi jaamme tietoa hankkeen aikana syntyneistä muistakin hyvistä käytännöistä, kuten miten taiteilijaresidenssi voidaan järjestää mahdollisimman saavutettavasti.