Ge respons

Vi tar gärna del av kommentarer vad som kunde förbättras inom projektet.  

Du kan lämna respons anonymt via responsblanketten: 


Du kan också ge respons per e-post: salla.fagerstrom@gmail.com