Ge respons

Vi tar gärna del av kommentarer vad som kunde förbättras inom projektet.  

Du kan lämna respons anonymt via responsblanketten: 


Du kan också ge respons per e-post: maija.karhunen@cultureforall.fi 

Du kan också ge respons per telefon: 040 166 2827 (Maija Karhunen)