Ge tillgänglighetsrespons

Vi tar gärna del av kommentarer vad som kunde förbättras vad som kunde förbättras på vår webbplats. 

Du kan lämna respons anonymt via responsblanketten: 


Du kan också ge respons per e-post: outi.salonlahti@cultureforall.fi 

Du kan också ge respons per telefon: 040 963 9908 (Outi Salonlahti)