Hem

Välkommen till våra nätsidor!

Projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer främjar funktionsvarierades och teckenspråkigas konstnärers arbetsmöjligheter.

Vi arrangerar tillgängliga konstnärresidens och utställningar. Vi erbjuder också träffar, verkstäder och mentorskap för konstnärer. I projektet delar såväl konstnärer som konstbranschens portväktare såsom finansiärer, kuratorer, kritiker och konstutbildningarnas representanter.

Projektarbetet inleddes våren 2022 och projektet tar slut våren 2024.

Evenemang

Nyheter