Kan vi besöka ditt hem – gå från ytterdörren till hjärtat?

Kari står i fotografistudio.
Kari Toiviainen, foto: Tommi Niukkanen.

Invånare i Haparanda- och Torneåområdet har nu möjlighet att delta i mediekonstnären Kari Toiviainens konstverk. Kari besöker villiga lokalbors hem och spelar in i videoformat människors tankar, känslor, minnen och livets höjdpunkter genom något viktigt ”minnesobjekt” i hemmet.

Arbetstiteln på Karis utställning är ”Från ytterdörren till hjärtat”. Filmningssessioner är cirka två timmars samtal, som Kari filmar. Utöver detta kan hemmet och dess omgivningar filmas. På träffarna kan du även sjunga, nynna, recitera dikter, spela ett instrument eller uppträda på andra sätt. Konstverken kommer att innehålla video och/eller ljud.

Vi söker olika människor i olika åldrar och från olika kulturella bakgrunder för besökstillfällen. Besöket kan hålls på finska, svenska eller engelska. Besöken sker i veckorna 39 (26.9.–2.10.) och 43 (24.–30.10.).

Under hösten 2022 pågår projektet Rum för skapande arbete av Aine Art Museum och Kultur för alla i Haparanda och Torneå-området. Som en del av projektet kommer mediekonstnären Kari Toiviainen att besöka Haparanda-Torneå-området flera gånger under hösten 2022. De färdiga verken kan ses och höras i Haaparanta bibliotek i november 2022 och i den gemensamma utställningen av projektet i början av 2023.

Vill du delta i arbetena eller vill du ställa fler frågor? Kontakta oss gärna!

Mediekonstnär
Kari Toiviainen
+358 50 4961225
karijutoiviainen@gmail.com
Projektet Rum för skapande arbete

Aines konstmuseum
Virpi Kanniainen
Museichef
+358 50 597 1197
virpi.kanniainen@tornio.fi

Kan vi besöka ditt hem – gå från ytterdörren till hjärtat?
Kari Toivainen, kuvaaja Tommi Niukkanen.