Ledningsgrupp

Ledningsgrupp är en grupp av personer som följer hur projektet utvecklas, och som stöttar och styr projektet. Ledningsgruppens uppgift är att agera som en tänkande följeslagare, att styra projektet och att vara en kritisk vän. Vi träffar styrgruppen två gånger per år.

Projektet Rum för skapande arbetet styrs av personer med funktionsnedsättningar. Det innebär att styrgruppen och andra aktörer i projektet inkluderar många konstnärer som är funktionshindrade eller teckenspråkiga.

Rosanna Fellman

Rosanna Fellman är estradpoet, författare och aktivist. Hon är uppväxt i Jakobstad, numera bosatt i Helsingfors. Fellmans poesi är influerad av spoken word, humor, flerspråkighet och den samtida samhällsdebatten. Debuten Strömsöborna mottog kulturpriset Vimma 2019 och var nominerad till Yles diktpris Den Dansande Björnen 2020. Hennes flerspråkiga satiriska diktverk Republikens President – Tasavallan Presidentti utkom våren 2022.

""
Rosanna Fellmann.
Foto: Niklas Sandström.

Nadja Leham

Nadja Leham blev i juni 2022 färdig från Åsa Folkhögskolas Five style -street danslinje i Sverige. Hon har bland annat jobbat inom dans, performance och skrivande. Leham blev kandidat i socialt arbete i 2020 och är inom detta området speciellt intresserad av välfärdsnationalism och frågor kring arbete. Tillgänglighet inom konst bygger på tillgänglighet inom samhället generellt, d.v.s tillgång till hälsovård, boende och t.ex. lika möjlighet att röra sig över nationalstatsgränser. Inom politiska diskussioner som berör konst vill Leham föra fram dessa synvinklar. Hon är med i grupperna Just Another Crip Group och Crip Care Network Helsingfors. Hon återvänder alltid till lip synch som konstform och vill lära sig mera om burlesk och andra konstformer som främst framförs på klubbar. I augusti 2022 inledde Leham studierna på Riverias danslinje i Outokumpu.

""
Nadja Leham.
Foto: Isa Hukka.

Aku Meriläinen

Aku Meriläinen blev färdig som scenograf från Aalto universitetet 2017. I sina verk som kombinerar mediekonst och scenkonst utvecklar hen nya praktiker bortom rådande förväntningar och uppfattningar. Meriläinen är för närvarande intresserad av den konstnärliga processens och nya teknologiers möjligheter att identifiera diskriminerande kulturella särdrag ur ett normbrytande crip-perspektiv.

Meriläinens verk har visats bland annat på Kiasma Teater, Edinburgh Fringe Festival, Finlands Nationalteater, Venedigs forskningspaviljong, Tammerfors teaterfestival, Lain§uojattomat Festival, Mad House Helsinki, Joensuu stadsteater och Rovaniemi Teater.

www.akumerilainen.com

 

""
Aku Meriläinen.
Foto: Tuisku Lehto.

Jussi Rinta-Hoiska

Jag är Jussi Rinta-Hoiska, en självlärd konstfotograf. Jag föddes i södra Österbotten, numera bor jag i Hyvinge. Mitt huvudjobb är som personlig assistent, därutöver har jag arbetat länge inom kulturområdet, till exempel som skådespelare, scenograf, programledare samt med fotoundervisning och som medlem i juryer för fotografering. Fotografi är mitt riktiga modersmål eftersom mina finska språkkunskaper inte räcker till för att uttrycka mina tankar. Genom fotografering är det möjligt. Som fotograf är mitt mål att utforska bildens symbolism och utveckla min teknik vidare. Jag har varit döv hela mitt liv. Till naturen är jag lugn och vänlig, och jag har ett gott sinne för humor. Jag gillar att diskutera, lyssna och tänka. Jag har fått priser för konstfotografi, till exempel från Wäinö Aaltonen sällskapet 2011 och jag vann Finlands Dövidrottsförbunds Olympiska logotyptävling 2010. Jag deltog även i utställningar på Mänttä konstfestival 2021.

""
Jussi Rinta-Hoiska.
Kuva: Jussi Rinta-Hoiska.

 

Nikolai Klix (in memoriam)

Nikolai Klix föddes i det dåvarande Västberlin och flyttade som barn till Helsingfors i Finland. Han hade hållit på med scenkonst som hobby när han var yngre och arbetade som kultursekreterare inom människorättsorganisation Tröskeln rf 2019. Nikolai arbetade på sin artikelbaserade doktorsavhandling i filosofi vid Tammerfors universitet. Ämnet för hans avhandling var det allmänna förhållningssättet till samhällelig mångfald. Han undersökte vilka begrepp som används för att skildra detta förhållningssätt och hur dessa begrepp å ena sidan kan vidmakthålla och å andra sidan balansera samhälleliga maktförhållanden. Han analyserade också vilken typs tillitsförhållanden som bruket av dessa begrepp ger upphov till. Nikolai avled i augusti 2023.

""
Nikolai Klix.
Foto: Jaakko Lavonius.