Om projektet

Projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer innehåller konstnärligt arbete på konstnärsresidens och utställningar. Vi skapar utrymme för konstnärers kamratstöd och gemensam diskussion genom att anordna konstnärsmöten. Vi anordnar workshops för konstnärer som bland annat handlar om att göra en portfolio och ansöka stipendier. Dessutom gör vi påverkansarbete inom konstfältet. Vi samarbetar med konstnärer och konstbranschens onstbranschens portväktare såsom finansiärer, kuratorer, kritiker och konstutbildningarnas representanter.

Projektets syfte är att stärka funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärers professionella möjligheter och jämlik position på konstfältet.

Projektet Rum för skapande arbete drivs av Servicen Kultur för alla. Projektet finansieras av Konestiftelsen.

Projektpartners:

  • Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry (”Kulturförening Finlands EUCREA rf”), som är en förening av funktionsvarierade konstnärer
  • Aines konstmuseum
  • Finlands Kritikerförbund (SARV på finska)
  • Stiftelser och fonder rf
  • examensprogram i skådespelarkonst (Näty) vid Tammerfors universitet.

Projektarbetet inleddes våren 2022 och projektet tar slut våren 2024.