Projektpartners

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry

Information på kommande.
www.eucrea.fi

Eucreas logo.

 

Aines konstmuseum

Aines konstmuseum är en mötesplats för bildkonst i Torneå, på gränsen av Finland och Sverige, Aines konstmuseums ambition är att göra konstmuseet till en plats som alla kan besöka, oavsett skillnader mellan människor. Vår ambition är att undanröja hinder för att kunna röra sig, för att se, för att höra och för att förstå – men också hinder som hör samman med våra attityder och fantasier. Vår ambition är att konstmuseet ska väcka tankar hos människor och erbjuda nya fenomen och synvinklar. Konstmuseets samlingar av finsk konst innehåller över 3500 konstverk. Aines konstmuseum gör aktivt publikarbete och konstfostran.

På projektet Rum för skapande arbete vi förvekligar konstnärresidensen, konstnärers privatutställningar och grupputställning i samarbete med Aines konstmuseum, Torneå stad och Haparanda stad.

Till Aines konstmuseums nätsidor

Aines konstmuseums logo.

 

Examensprogram i skådespelarkonst (Näty) vid Tammerfors universitet

Information på kommande.
www.tuni.fi/naty

Nätys logo.

 

Finlands Kritikerförbund (SARV)

Finlands Kritikerförbund (SARV på finska) är en professionell riksorganisation som omfattar kritiker inom olika områden i konsten. Dess centrala målsättning är att befrämja kritikernas professionella verksamhet och förbättra yrkeskunskapen. Förbundet verkar för att förbättra sina medlemmars ekonomiska, sociala och rättsliga positioner. Finlands Kritikerförbund har grundats år 1950 och har numera cirka 800 medlemmar.

Förbundet ordnar skolning, delar ut stipendier, bevakar kritikernas fackmässiga förmåner inom tidningspressen och de elektriska medierna samt vidarebefordrar aktuell information om kritikernas arbetsförhållanden och arbetets innehåll.

Om SARV på Kritiikinuutiset.fi

SARVs logo.

 

Stiftelser och fonder rf

Stiftelser och fonder rf är en förening för finländska stipendiegivare, den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland. Föreningens över 200 medlemmar stöder årligen den finländska vetenskapen, konsten och övriga samhälleliga utvecklingen med över en halv miljard euro.

Till Stiftelsers och fonders nätsidor

Stiftelsers och fonders logo.