Residenskonstnärer för projektet Rum för skapande arbete har valts

Ett kollage av konstnärers foton.
Aino Laiho och Olga Green, Sofia Karinen, Maarit Hedman, Anu Haapanen och Kari Toiviainen. Foton: Silva Belghiti, Markku Hedman, Satu Haapanen, Cecile Rousselet och Tommi Niukkanen.

Konstnärer för residens och utställningar i projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer har valts. Två konstnärer och två konstnärspar ska arbeta i residens och förbereder separatutställningar i Torneå och Haparanda under hösten 2022. Konstverken ska också samlas till en samutställning på Aines konstmuseum våren 2023. Residensen och utställningar förverkligas av Servicen Kultur för alla, Aines konstmuseum, Torneå stad och Haparanda stad.

Till Rum för skapande arbete -projektets utlysning skickades 32 ansökningar av finska och internationella konstnärer. Antalet överraskade arrangörerna och visar tydligt att tillgänglig residensverksamhet är eftersökt och nödvändigt. Konstnärer valdes av Virpi Kanniainen och Anu Pasanen från Aines konstmuseum, Maija Karhunen och Sari Salovaara från Servicen Kultur för alla samt Johanna Mattila från Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry.

Residensansökningar innehöll olika konstarter och också multikonst var representerad. Ansökningar visade på skicklighet, kreativitet och hängivenhet. Under valprocessen diskuterade juryn bland annat om projektplanens attraktion och livsduglighet samt synvinklar på funktionsvariationen. Juryn diskuterade bland annat hur residensverksamhet kunde främja varje ansökarens konstnärliga arbete. Slutliga val avgjordes av att kunna erbjuda residensmöjlighet till funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer – både för mera erfarna och också för konstnärer som är i början av sin karriär.

Projekten som valdes innehåller arbete med både traditionella tekniker och med experimentella metoder. Juryn upplevde det speciellt intressant att få se två konstnärspar dela gemensam rum och dialog i konstnärlig arbete.

Konstnärer som valdes till residensen är:

Sofia Karinen, en finsk-fransk 21-årig bildkonstnär som studerar i Limingo Folkhögskola och som målar om sin vardagsmiljö och naturen i närheten.

Teckenspråkiga arbetsduo Aino Laiho och Olga Green ska undersöka ett tryggt rum samt lekens och interaktionens möjligheter i det gemensamma konstnärliga uttrycket. De ska arbeta experimentellt med flera olika tekniker och materialer.

Kari Toiviainen är en CP-skadad proffs inom teater och audiovisuell uttryck och arbetar också inom flera konstarter. Toiviainen ska skapa en kollektiv videokonstverkserie i residens.

Maarit Hedman och Anu Haapanen ska under residensperioden arbeta med utställningshelhet som innehåller blandteknik- och akrylmålningar samt kolteckningar. Med sina konstverk skapar de dialog om mörkret mellan en seende person och en person som har förlorat sin syn.

Konstnärer ska arbeta med Konestiftelsens konstnärsstipendium på Residenset Viippola i Torneå och Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda i perioder av olika längd under hösten 2022.

Projektet Rum för skapande arbete

Projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer drivs av Servicen Kultur för alla. Det tvååriga projektet finansieras av Konestiftelsen. Projektets syfte är att stärka funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärers professionella möjligheter och jämlik position på konstfältet. En del av projektet är residensperioderna som förverkligas i samarbete med Aines konstmuseum. Syftet med residensperioder är att ge tid och plats för konstnärer att arbeta med sina egna villkor. Att arbeta i residensen har varit nästan omöjligt för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer. Residensen är ofta otillgängliga och har inte satsat på tillgänglighet, konstnärens individuell stöd eller flexibilitet. Syftet är nu att hitta kreatvia och experimentella lösningar för residensarbetet. Målet är också att sedan sprida resultatet till andra residensaktörer och konstfält i Finland och även internationellt.

Kultur för allas hemsidor

Aines konstmuseums hemsidor

Ytterligare information:

Maija Karhunen
projektledare
Servicen Kultur för Alla
maija.karhunen@cultureforall.fi
+358 40 166 2827

 

Anu Pasanen
museiassistent, producent
Aines konstmuseum
anu.pasanen@tornio.fi
+358 50 5971189

Residenskonstnärer för projektet Rum för skapande arbete har valts