Vad gör vi?

Alla evenemang och möten är avsedda att organiseras så inkluderande och tillgängligt som möjligt.

Konstnärligt arbete

Under våren 2022 valdes konstnärer genom ett öppet kall för att arbeta i residens. De kommer att förbereda utställningar på olika platser i Tornio och Haparanda. År 2023 kommer verken att kurateras till en grupputställning på Aine konstmuseum.

Läs mer om residens och konstnärer.

Läs mer om utställningar.

Konstnärsmöten

Vi organiserar konstnärsmöten från 2022 till 2023. Mötena är öppna för konstnärer som identifierar sig som funktionshindrade eller döva, men alla konstnärer intresserade av stöd från sina kollegor och samarbete är välkomna. Syftet med mötena är att knyta kontakter med andra konstnärer eller individer intresserade av en konstnärs karriär, dela erfarenheter, kunskap och färdigheter. Det huvudsakliga ansvaret för att organisera mötena ligger hos Kulturföreningen EUCREA Finland.

 

Återkopplingsverkstäder

Vi arrangerar återkopplingsverkstäder för konstnärer från 2022 till 2023. Dessa verkstäder kommer att täcka ämnen som konstinnehåll och tekniker, ansökningar till konstskolor, ansökningar om bidrag, konstproduktion och konstnärsföreningar och professionella samfund. Verkstäderna är öppna för alla funktionshindrade och döva konstnärer eller individer intresserade av konst, men antalet deltagare är begränsat. Deltagare väljs efter principen först till kvarn. Verkstäderna kommer att hållas på olika platser i Finland, och fjärrdeltagande är möjligt. Det huvudsakliga ansvaret för att organisera verkstäderna ligger hos Kulturföreningen EUCREA Finland.

 

Mentorskap

Projektet inkluderar även mentorskap för konstnärer. Läs mer!

 

Påverkan på konstsektorn

Vi utbildar konstfinansiärer tillsammans med Stiftelser och Fonder på frågor som handlar om de hinder som funktionshindrade konstnärer ställs inför i ansökningsprocesser, ansökningsutvärdering och tillgängligheten för ansökningsblanketter, kommunikation och webbplatser. Målet är också att öka kunskapen om funktionshinderkultur, dövkultur och andra korsningar av funktionshinder och konst. Vi kommer att diskutera estetik, färdighet, kvalitet och olika sätt att förtjäna med deltagarna.

Dessutom organiserar vi utbildningssessioner för kritiker och kuratorer i samarbete med den finska kritikerföreningen (SARV). Frågor som ska övervägas inkluderar ”Var kan funktionshindrade konstnärer hittas?” och ”Vilket språk är bäst att använda när man talar om funktionshinder?” Målet är att utveckla diskursen om funktionshinder och konst.

Vi samarbetar med teaterkonstprogrammet vid Tammerfors universitet (Näty) för att producera riktlinjer för tillgängliga inträdesprov och tillgänglig undervisning. Riktlinjerna kommer att distribueras till alla konstrelaterade institutioner. Näty kommer också att behandla frågor om estetik, färdighet och konstens kvalitet.

 

Diskussionssessioner

Vi organiserar diskussioner på festivaler med verk av funktionshindrade konstnärer, som det årliga Disability Day Art and Action-festivalen (DiDa) i Helsingfors och Parafest i Joensuu.

 

Informationsdelning

Olika konstnärliga yrkesverksamma och studenter bidrar med texter till projektets webbplats som behandlar dess teman. Dessutom delar vi information om andra goda metoder som utvecklats under projektet, som hur man organiserar konstnärsresidens så tillgängligt som möjligt.