Välkommen till coaching: hur du förverkligar dina konstnärliga drömmar

Är du en person med funktionsnedsättning eller någon som använder teckenspråk? Utövar du någon form av konst? Detta coachningspaket är skräddarsytt för personer som drömmer om att skriva, måla, göra musik, delta i teater eller ägna sig åt någon annan form av konst professionellt, men har tvekat att följa sin dröm om att vara konstnär hittills.

Du kan sträva efter att övergå från att följa konst som en hobby till att utöva den professionellt, men du har ännu inte tagit steget.

Kanske har du känt dig otillräcklig och saknat den nödvändiga utbildningen eller färdigheterna.

Du kanske är osäker på hur du ska presentera din konst eller underhållning för allmänheten. Vad skulle vara nästa steg, och hur kan du samla modet att ta det?

 

I detta en-ett-coachingprogram kommer vi att träffas åtta gånger, en gång i veckan, antingen i Helsingfors Arabia eller online. Våra sessioner kommer att börja i mitten av mars, och vi kommer att ordna en lämplig tid för dig (observera att helgsessioner inte är tillgängliga). Under hela coachningsprocessen:

  • Du kommer att få verktyg för att stärka ditt självförtroende och fira dina framgångar.
  • Tillsammans kommer vi att identifiera nästa konkreta steg mot att förverkliga din dröm som konstnär.
  • Du kommer att lära dig hur du demonterar dina begränsande övertygelser och går förbi dem.
  • Vi kommer att utforma en framgångsväg anpassad till dina behov, där färdigheterna och resurserna som krävs för att förverkliga din dröm som konstnär anges.

Observera att detta coachningsprogram inte inkluderar utvärdering av ditt konstnärliga arbete, och ingen återkoppling kommer att ges av coachen.

Din coach, Riikka Hänninen, är projektledare för projektet Rum för skapande arbete. Utbildad i transformationscoachning är hon ivrig att dela med sig av sin expertis till dig.

Denna coachningsmöjlighet erbjuds kostnadsfritt av projektet Rum för skapande arbete, med stöd från Kone-stiftelsen.

Vi kan ta emot fem personer med funktionsnedsättning eller personer som använder teckenspråk, förutsatt att de är engagerade i coachningsprocessen och dedikerade till att förverkliga sin dröm som konstnär. Därför ber vi dig att noggrant fylla i ansökningsfrågorna.

Ansökningar måste lämnas in senast den 10 mars. Observera dock att ansökningar kommer att godtas i den ordning de kommer in, så vi rekommenderar att du inte dröjer med din ansökan.

När du ansöker, inkludera följande information:

  • Ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
  • Detaljer om den konst eller underhållning du tidigare har ägnat dig åt.
  • Dina ambitioner för framtida konstnärliga strävanden.
  • På en skala från 1 till 10, ange din beredskap att arbeta för att förverkliga din dröm som konstnär (1 = Inte redo att agera, 10 = Helt engagerad i att följa min dröm).
  • Kan du åtaga dig att delta i åtta coachningssessioner, som hålls veckovis från mitten av mars till mitten av maj?
  • Dela gärna med dig av ytterligare information som du anser viktig.

För att ansöka, skicka dina svar via e-post till Riikka Hänninen på riikka@tilaataiteilijuuteen.fi eller ring Riikka på 050-3080 232 för att lämna dina svar över telefon.

För frågor om coachningsprogrammet, kontakta Riikka direkt.

Workshopen organiseras av projektet Rum för skapande arbete, ett initiativ från Kone-stiftelsen som syftar till att främja sysselsättningsmöjligheter och rättvisa för personer med funktionsnedsättning och de som använder teckenspråk. Detta tvååriga projekt, som administreras av Kultur för Alla och den Kulturella föreningen Finlands Eucrea, inleddes våren 2022 och avslutas i februari 2024.

Välkommen till coaching: hur du förverkligar dina konstnärliga drömmar