Välkommen till referensgrupper för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer på hösten 2023!

Teckning: sex personer sitter vid bord, en hund på golvet.
Illustration: Hanna Väätäinen.

Vill du få regelbundet stöd för ditt konstnärliga arbete från andra konstnärer? Vill du dela ditt eget arbete i en liten, mysig grupp och uppmuntra andra gruppmedlemmar att gå vidare i sitt arbete? Nu är det möjligt!

Referensgrupperna för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer inleds på hösten 2023. Här i projektet Rum för skapande arbete hjälper vi dig att hitta den grupp som passar dig bäst och ge din grupp en bra start. Läs mer och kom med!

För vem är referensgrupper?

Grupperna är för dig om du är en funktionsvarierad eller teckenspråkig person och du arbetar eller vill arbeta med konst eller underhållning professionellt. Att vara professionell betyder här att du använder mer tid och energi på att göra eller studera konst/underhållning än som du använder på en hobby. Du kan göra vilken sorts av konst som helst.

Vad händer i grupper?

I din grupp finns konstnärer från ditt eget konstnärliga område eller från andra konstnärliga områden beroende på din egen önskan. Ni är totalt fyra deltagare.

Man träffas regelbundet och på mötet alla berättar om sitt pågående konstnärliga arbete. Andra kan ge uppmuntrande feedback, komma med idéer för nästa steg och erbjuda nya perspektiv.

Vi stöttar er att starta gruppen och ger er en struktur för att göra mötena framgångsrika. Därefter träffas ni självständigt och tillsammans säkerställer ni mötenas framgång.

När och hur ofta träffas grupperna?

Vi håller ett uppstartsmöte i början av september och efter det träffas grupperna under hösten varannan vecka, totalt sex gånger. Så gruppmötena kommer att hållas från september till början av december. Ett gruppmöte tar 1,5-2 timmar.

Ni kan komma överens med gruppen om en lämplig tidpunkt för möten.

Var träffas grupperna?

Grupperna kan träffas online och använda vilken plattform som helst som är bäst för deltagarna. Om deltagarna bor nära varandra kan ni även träffas på en valfri plats.

Vad behövs av dig?

För att grupperna ska bli framgångsrika hoppas vi att

  • Du lägger energi på ditt konstnärliga arbete
  • Du förbinder dig att vara närvarande vid gruppmöten
  • Du är redo att dela även ditt oavslutade arbete med gruppmedlemmar
  • Du är redo att uppmuntra andra gruppmedlemmar och dela med dig av dina idéer om deras arbete

Vad kostar detta?

Ingenting! Dessa referensgrupper erbjuds dig av projektet Rum för skapande arbete, finansierat av Konestiftelsen.

Hur kan jag anmäla mig?

Anmäl dig med detta Google-formulär.

Vi hittar en lämplig grupp för dig utifrån dina svar, så fyll i formuläret noggrant. Vi fyller grupperna i anmälningsordning. De 20 första, för vilka vi hittar en lämplig grupp, kan vara med. Anmäl dig senast onsdagen den 23 augusti!

Om det inte är lätt att fylla i anmälningsformuläret, vänligen kontakta projektkoordinatorn Riikka Hänninen, så får du formulärets frågor i din e-post eller så kan du ge oss svaren per telefon.

Be om mer information eller hjälp med anmälan här:

Projektkoordinator Riikka Hänninen

E-post. riikka@tilaataiteilijuuteen.fi

tel. 050-3080 232

Mer information om projektet Rum för skapande arbete

Referensgrupperna erbjuds av projektet Rum för skapande arbete. Det finansieras av Konestiftelsen. Projektet främjar funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärers arbetsmöjligheter. Projektarbetet inleddes våren 2022 och projektet tar slut i februari 2024. Det koordineras av Kultur för alla och Kulturförening Finlands EUCREA.

Välkommen till referensgrupper för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer på hösten 2023!
Illustration: Hanna Väätäinen.

Lämna ett svar